December, 2013

Pink Dilemma

by

Pre nego započnem priču o aktuelnom postu, osećam obavezu da vam se najsrdačnije zahvalim na svim prelepim rečima koje ste mi uputili na kontu…