Hoće li žena spasiti svet uopšte više nije pitanje – ona ga već spasava

Internetom kruže šaljive poruke o 2020. godini. Brojne su one o završetku retrogradnog Merkura ili pak fotografije slavlja dočeka nove godine koje ukazuju na čekanje nečega što bolje da nije došlo. Izmamljuju mi osmeh. Taj osmeh je samo predah od osećaja anksioznosti koji me je odjednom preplavio, a da nisam ni znala šta je. Iako […]