FEMzin je stigao: objavljen prvi broj regionalne digitalne feminističke publikacije

Polaznice Druge generacija Digitalne feminističke škole, jednogodišnjeg programa koji organizuje Centrar za ženske studije Beograd, autorke su tekstova prvog FEMzina, nove regionalne feminističke digitalne publikacije.

Glavna i odgovorna urednica izdanja koje je posvećeno radnim pravima žena je Nađa Bobičić, dok je kourednica je Lara Končar.

Kako i same autorke dolaze iz država u regionu tekstovi su nastali na osnovu istraživanja radnih prava žena u Sloveniji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Srbiji. Tekstovi autorki su analize dosadašnjeg stepena radnih prava i njihovog kršenja ali i prilika da se otvore pitanja nejednakog tretmana žena u poslovnom okruženju i ukaže na izazove s kojima se one suočavaju i u javnoj i u privatnoj sferi.

Tako, u  prvom broju Anđela Ruvidić i Ilijana Berber pišu o položaju i uslovima rada tekstilnih radnica u Srbiji koji je sve lošiji, na šta su posebno uticali tranzicija i loše privatizacije. Zatim, priča koju bismo izdvojili, a iz pera Slađane Jeremić i Sandre Knežević, tiče se radnica na internetu u Srbiji. A svakako vam preporučujemo da pročitate i tekst o Višnje Bošković o rodno zasnovanoj diskriminaciji pri zapošljavanju.

Kada govorimo o temama koje se odnose na region, preporučujemo tekst Tamare Kovačević o kulturnim radnicama u Sloveniji i tretmanu koji su imale u ovoj zemlji tokom pandemije, kao i tekst Ivane Korpar o prelasku nezavisne kulturne scene u onlajn sferu u Hrvatskoj kada je počela pandemija.

Svoj virtuelni primerak prvog FEMzina možete preuzeti putem ovog linka.

Inače, FEMzin će izlaziti svakog poslednjeg petka u mesecu, a tema sledećeg broja je obrazovanje.