Vratiti svoje vr(ij)eme: Kako je pandemija uticala na neplaćeni kućni rad kod žena

Koliko je i na koje načine pandemija COVID-19 uticala na preraspodelu, kvalitet i kvantitet neplaćenog kućnog rada koji obavljaju žene, starosti od 19 do 34 godine u Srbiji i Bosni i Hercegovini? Na ovo pitanje odgovor će pokušati da pronađu Centar za ženske studije Beograd i Udruženje za kulturu i umjetnost CRVENA.

Ova dva istaživačka tima otpočela su projekat koji nosi naziv “Vratiti svoje vr(ij)eme: kampanja za ravnopravne navike u obavljanju kućnog rada među Milenijalkama i Zumerkama zasnovana na istraživanju” (Taking back the time: a research-based campaign for equitable housework habits among Millennials & Zoomers), uz podršku Balkan Trust for Democracy, tokom kog žele da istraže položaj i iskustva mladih žena u kontekstu COVID-19 pandemije u Srbiji i Bosni i Hercegovini.

„Pandemija COVID-19 dovela je do niza sistemskih i ličnih promena kako na zdravstvenom tako i na socio-ekonomskom planu za sve, a posebno je pred žene stavila nove zahteve u organizaciji svakodnevnog života”, navode članice istraživačkog tima Centra za ženske studije Hristina Cvetinčanin Knežević i Lara Končar.

”Istraživanje u okviru projekta Vratiti svoje vr(ij)eme inspirisano je dosadašnjim proučavanjima neplaćenog kućnog rada u kojima se nedvosmisleno dolazi do podataka da su žene, bez obzira na stepen obrazovanja i (ne)zaposlenost, više opterećene u obavljanju kućnih poslova, poslovima brige i nege o deci, starima ili drugim članovima porodice, te da imaju više obaveza u organizovanju navedenih poslova. Usled manjka istraživanja neplaćenog kućnog rada u kontekstu pandemije i njenih efekata na našim prostorima, kroz razgovore sa ženama želimo da njihova iskustva i glasove učinimo vidljivijim i osvetlimo posledice strukturnih aspekata pandemije na svakodnevicu mladih žena.”

U sklopu opširnog istraživanja koje će biti sprovedeno do kraja 2021. godine, biće realizovan i niz fokus grupa sa mladim ženama koje će voditi CŽS i CRVENA. Sve zainteresovane za učešće mogu da se prijave do 18. septembra popunjavanjem onlajn formulara.

Rezultati istraživanja, kao i komparativna analiza, biće javno dostupni u sklopu kampanje koja za cilj ima podizanje društvene svesti o ovom problemu.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on google
Google+
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

Pročitajte još

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *