Kopaonik leti – u mojoj verziji – Dan 1.

Postoje te neke destinacije u koje bih moglo neprestano da se vraćam, a da me nikad ne prati onaj već-viđeno-utisak. Naprotiv, svaki novi susret obeležila bi sasvim nova iskustva i osećaj karakterističan za atmosferu takvih lokacija. Lokacija koje nikad ne deluju identično, već se menjaju zajedno sa prirodom koja ih okružuje i u dosluhu sa aktuelnim […]