Povratak staroj sebi

I kao da nikad nisam ni bila išta drugo do crnka… Upravo je takav osećaj. Na svoj odraz u ogledalu navikla sam se koliko odmah, sebi sam nanovo potvrdila (sada i empirijski) da mi crna boja intenzivnije ističe oči, ali i da plava kosa nikada neće moći da izgleda zdravo koliko tamna. Barem u mom […]