Stilska inspiracija: likovi sa ekrana (koje nismo dovoljno slavili)

Dragana Milovanović, stalna saradnica BDW-a, ponovo nas raduje zanimljivim i inspirativnim tekstom. Ovaj put bavila se netipičnim modnim uzorima sa velikih i malih ekrana. Dakle, spremite se za pregršt inspiracije i poprilične količine modnog nadahnuća.    ————————————————– Modna, ali i svaka druga vrsta inspiracije, kako ste već čuli od Brane, može da potekne na neočekivanim mestima. […]

Kada se sretnu film i moda: Annie Hall

Stojeći ispred narandžaste pozadine i pričajući vic o dve žene i njihovoj konastataciji kako je hrana u odmaralištu Katskil  jako loša a uz to su i porcije izuzetno male, Alvi Singer (Alvy Singer), lik kojeg tumači Vudi Alen (Woody Alen) u filmu Eni Hol (Annie Hall), ne samo da nam je objasnio svoj odnos prema […]