…………

Kraj prošle i početak nove godine naučio me je jednoj stvari: nikada ne možeš znati, čak ni pretpostaviti, šta nosi novi dan. Ma koliko bila svesna ove činjenice tek sa proteklim danima shvatila sam suštinsku važnost ovih reči. Nažalost, tek  kada se dese teške i krupne stvari postanemo svesni onih istina koje su uvek tu, […]