Dnevni vlog: moj petak u 30 minuta

Prešla sam dug put od momenta kada su mi vlogovi bili krajnje neinteresantan vid sadržaja za snimanje, do trenutka kada istinski uživam u njihovoj realizaciji. Možda sam subjektivna, ali čini mi se da se iz vloga u vlog sve više primećuje kako mi ovaj format postaje sve draži. Zapravo, ja ga doživljavam, i trudim se […]