Oh, those innocent 50’s…

    Dok sam prošlog proleća tražila Edie Sedgwick u sebi, ”prelistala” još jednom filmske naslove francuskog ”novog talasa”, a za light motiv odabrala The Sound of Silence, ovog proleća, potpuno spontano, naginjem nevinim 50-im. Stilski, prevashodno. Priča je posve jednostavna: duboki struk, a što plića nogavica. Onaj pin-up momenat, u isto vreme sladunjav i […]