Zabeleške o putovanju: Pretpraznički Štutgart

Nisam vam previše pisala o svojim ciljevima za 2020. godinu što nikako ne znači da ih nema. Naprotiv, ima ih, brojni su i za mene izuzetno značajni. Ali dobar deo njih ostaće moja mala tajna, makar dok ih ne ostvarim. Jedan ipak želim javno da podelim jer se nadam da ću tako, i pred sobom […]