Umetnost u doba protesta

Izazovna vremena neretko vode preispitivanju. Preispitujemo kako smo došli do ovog trenutka, preispitujemo sopstvenu ulogu u događajima koji bi mogli preoblikovati našu stvarnost, preispitujemo odnose sa drugima. U Srbiji su danas takva vremena. Usled nezadovoljstva građana načinom na koji se donose odluke o merama protiv bolesti Kovid-19 i (ne)obaveštavanju građana o stanju u zdravstvu, od […]