RECAP: March

Mart je bio jedan od onih ubrzanih, a sporih meseci. Dok je sve oko mene bilo u petoj brzini, ja sam još uvek bila u zimskom leru. Taman kada sam se ponadala da će me prolećno sunce prenuti iz letargije, ono me je, onako mazno i omamljujuće, iz zimskog sna samo lagano prenelo u prolećni. […]