Who’s afraid of fashion?

Tražeći inspiraciju za svoj poslednji blog za Best Shop Magic portal, setila sam se teme o kojoj sam toliko puta razmišljala i diskutovala i koja mi je nekako uvek ostajala nedokučena. Slična reakcija me je sačekala i kada sam glavnoj i odgovornoj, Daši Lončarević, prosledila krajnju, upakovanu verziju: ”Toliko sam puta o tome diskutovala”.  A […]