Nikolina Kostur

Golden Rule

Oštre, jake i jasno odvojene linije sa primesama geometrije, su ono što volim u krojevima garderobe i dizajnu nakita. Znajući ovo, ne čudi što…