Kopaonik Leti – U mojoj verziji – Dan 3.

Tog nedeljnog jutra sve je konačno zaličilo na leto, i Kopaonik se preko noći iz svog novembarskog moda prešaltovao u julski. Da, mogli smo da kažemo ”prekasno”, jer smo za koji sat kretali za Beograd, ali smo se ipak odučili da kažemo ”taman” jer smo konačno mogli da realizujemo svoj plan o pešačenju do Pančićevog vrha. […]