Brana’s Divine World – WEB TOP 50 in Serbia

Lepe vesti postanu još lepše kada imate sa kim da ih podelite. Otud i moja velika želja da jednu od najlepših vesti u  3 godine i 3 meseca dugoj istoriji mog blogovanja, upravo podelim sa vama. Pogotovo jer ste vi jedna od najbitnijih stavki ovog bloga. Reč je o posebnom priznanju. Onom koje je moj […]