Modni saveti koje bih dala mlađoj sebi

Dragana Milovanović, stalna saradnica Brana’s Divine Worlda, danas se upušta i iskren i otvoren razgovor sa tinejdžerskom verzijom sebe, i kroz taj razgovor i nama daje korisne modne ali i životne savete. Šta je to Dragana zamerila mlađoj sebi, šta bi to promenila da je mogla i šta to menja danas, saznajte u redovima koje slede. […]