Samo jedna reč: Tango!

Odlično se sećam trenutka kada sam prvi put odgledala scenu tanga u filmu ”Miris žene”. Al Paćino, tumačeći slepog poručnika, pleše svoju tužnu misao toliko upečatljivo da za sebe osvaja prvog Oskara, a publici u amanet ostavlja jednu od najlepših scena plesa u istoriji filma. Gledajući pomenutu scenu u jedno sam bivala sigurna: jednom ću […]