Jedan od onih života…

”Da,da… Tu je ona negde… Tako zamirišu samo njene uštirkane, čipkane podsuknje, kad se zavrti na vrhovima prstiju, zaneseno prosute kose, kao da tancuje stari laloški Vals. Jeste, jesen je devojka, malo ko to zna… Ona je vitka i uspravna panonska vila kose boje lipovog meda u širokoj smeđoj suknji do zemlje i u tamno […]