O bezvremenoj lepoti žene: Izložba “Sanjar” Đorđa Milutinovića

U Galeriji Singidunum je toku prva izložba beogradskog umetnika Đorđa Milutinovića pod nazivom “Sanjari”. Na izložbi on u dvadesetak radova koji su sinteza crteža i slika dočarava kako on vidi bezvremenu lepotu žene.
 
U njegovom opusu može se primetiti izrazito analitičan pristup vanvremenskim temama. Ravnopravno su zastupljene uljane slike, crteži i objekti u kojima vlada prefinjeni narativ. A koliko je njegov odnos prema tematici intiman vidi se i po tome što u nizu ženskih portreta dominira i jedan muški.
Foto: Maja Škaljac Stanošević
Maja Živanović, likovni kritičar i novinar o njegovom radu piše sledeće:
 
“Cikličnim pristupom temi, sagledavamo umetnikovu stalnu potrebu i traganje za suštinskom lepotom. U vremenima komercijalizacije telesnosti, Milutinović je okrenut metafizičkom, nikako banalnom. Neraskidiv deo mizanscena crteža čine floralni motivi (filigransko – magični), kompoziciono objedinjeni s gracilnim ženskim figurama. Tajanstvene scenografije upotpunjuje i odnos stvaraoca prema simbolici. Izdvojila bih crtež akta s kameleonom – znamenjem prilagođavanja – i muški portret s kolibrijima – donosiocima sreće.”
 
Foto: Maja Škaljac Stanošević

Izložbu možete posetiti do 25. septembra.